4 Mart 2024

CQ CQ CQ QRZ !!!

Amatör Telsiz yurtdışı haberleşmesi yapacağımız zaman çalışacağımız bandın içinde
dolaşarak ilgimizi çeken bir istasyon olup olmadığına bakarız veya boş bir frekans bularak orada
çalışmaya başlarız.
Frekansın boş olup olmadığını SSB ve ya CW olarak birkaç kez tekrarla sorup olumsuz bir
cevap almadığımız takdirde karar verdiğimiz frekansta çağrımıza başlarız.
Çağrımızda kural SSB veya CW olarak CQ CQ CQ de TA1xxx işaretimiz üçkez tekrarlarız
ve dinlemeye geçeriz, çağrılmıyorsak yine aynı kural işletilerek 3 kez CQ, 3 kez işaretimiz
tekrarlanır ve gerekirse dinlemeye geçmeden üçer kez CQ ve işaret tekrar edilerek dinlemeye
geçeriz. Eğer bizi çağıran sitasyon varsa ve istasyonun işareti okunaklı alındıysa qso kuralları gereği
SSB de RS , CW de RST, QTH ve operatör ismi tekrarlı olarak verilerek QSO ya devam edilir .
Karşılıklı olarak her iki istasyon yukarıdaki bilgileri birbirine iletmiş ise qso yapılmış sayılır,
gerekirse farklı bilgiler de aktarılarak QSO tamamlanır.
Son bir kaç yıldır bandlarda dinleme yaptığımda Amatör telsizcilerin Genel Çağrı esnasında
kurala uygun olmayan çağrılar yaptıklarına şahit olmaktayım.
TA amatörlerinin dışında diğer ülke amatörleri de bu hatalı çağrı şeklini kullanmakta ve hatalı çağrı
şekli bir çok kişi tarafında doğru kabul edilerek yayılmaktadır.
CQ CQ CQ de TA1xxx diye çağrı yapan istasyon dinlemeye geçerken QRZ kısaltma kodunu
da çağrının sonuna ekleyerek dinlemeye geçmektedir. Bu tür çağrılar yeni amatörlüğe başlayan
kişiler tarafından doğru çağrı şekli kabul edilerek örnek alınmaktadır.
Çağrı yapan istasyon CQ ve kendi işaretini birkaç kez verdikten sonra dinliyorum veya over veya
stnby diyerek dinlemeye geçmesi gerekir, Sonunda QRZ kısaltması kullanılmamalıdır.
QRZ kısaltması beni kim çağırıyor anlamında CW için düzenlenmiş bir kısaltmadır SSB için
de harfler QRZ olarak kullanılır ancak; Genel çağrı manzumesi sonunda kullanımı yanlıştır.
Genel çağrıdan sonra dinleme yaparsınız ve sizi bir istasyon çağırırsa ve siz onu tam
duyamaz iseniz o takdirde QRZ de TA1xxx veya beni kim çağırıyor diyebilirsiniz.
Çağrı yaptınız, sizi çağıran yoksa tekrar CQ ve işaretinizle genel çağrı yapmanız gerekir.
QRZ kısaltmasını sadece ve kesinlikle çağrıldığınızı duydunuz ancak çağıranın işaretini
alamadığınız zaman QRZ demeniz gerekir. QRZ QRZ de TA1xxx ..
Genel çağrıda ve beraberinde QRZ denildiğinde çağrı yapan kişi daha çağrı neticesini dinlemeden
beni kim çağırıyor demiş olmaktadır.
CQ ile QRZ aynı çağrı manzumesinde kullanılırsa sizi çağıran yok iken beni kim çağırıyor demiş
olursunuz ,, bu şekilde çağrı yanlıştır, uluslararası veya yurtiçi çağrı yaparken bu kuralı hatırlamakta
fayda var.
QRZ kısaltması çağrıldığınızı duymanıza rağmen çağıranın işaretini tam olarak
okuyamadığınız zaman kullanmanız gereken yardımcı kısaltmadır.
73 TA1D Kadri Mehmet Başak