19 Haziran 2024

DC-AC İnvertörler

 

İNVERTÖR ler Hakkında Bilgiler:
Yenilenebilir Enerjiden yararlanabilmenin bir yolu Güneş, Rüzgar veya Su enerjisinden elde edilen Elektrik gücünün anında interkonnekte sisteme aktarılmasıyla veya bu Enerjinin Akü gruplarına yüklenilmesiyle kullanılabilir olmaktadır.

Stasyoner sabit kullanım Akü gruplarına yüklenen potansiyel Enerji DC Doğru gerilim olarak rezerv edilir.
AC Alternatif Enerjiye ve kullanılabilir konvensiyonel Enerji olarak evirilerek A.C. 220 V. a çıkartılması İnvertör ler sayesinde olur.

Klasik eski tip invertörler aküde bulunan Enerjinin nerdeyse yarıya yakınını kendi üzerinde ve ısı olarak tüketirken, günümüz İnvertörleri Enerjinin % 90-95 ini kullanılabilir güce çevirerek % 5-10 nu kendi üzerlerinde harcarlar.

Yani: Modern MOSFET devreli Switch Mode invertörler yüksek verimle çalışır.

Solar panel ve Rüzgar Türbini ile elde edilen enerjinin tekrar kullanılabilecek evsafa kavuşması invertörler sayesinde olur.

Statik olarak Akü gruplarında bekleyen DC 12V veya DC 24V. Elektrik Enerjisini Modifiye sinüs invertör veya Tam PURE Sinüs invertörler vasıtasıyle A.C. 220V. a çevirebiliriz.

Sinüs Modifiye Sinüs Modifiye olarak adlandırılan veya Trapez, Merdiven sinüs dediğimiz alternatif işaretin çok nadir hallerde bazı cihazların işletiminde
sorun oluşturduğu görülmüştür.
Bazı ısı kombileri, Lazer printer ve floresat balastlı ampullerde çalıştırma zorluğu yaşanabilir.

Bu tür cihazların Tam Sinüs invertörler yardımıyle çalıştırılması gerekebilir.

Modifiye sinüs invertörler genellikle TV, PC, ink Printer, Matkap, Su pompası, Ses amplifikatörleri, Müzik çalarlar, Şarjörler, soğutucular, Flamanlı ve tasarruflu ampullerde başarıyle kullanılabilirler.

Modifiye sinüs invertörler;

Tam sinüs invertörlerin yaklaşık üçte biri fiyatındadırlar.
Modifiye ve Sinüs invertörler Yapıları itibariyle yüksek verimle enerji çevirebilme özellikleri,
az sarfiyatları kullanım alanlarını giderek arttırmaktadır.
Elektrik kısıntılarının olduğu dönemlerde akla gelen ve ihtiyacı duyulan cihazlardır.


Tam sinüs Invertörler ise
;


Genellikle yukarıda bahsedilen sorunlu cihazların yanında Tıbbi, kalibrasyon maksatlı cihazların çalıştırılmasında ve motorlu cihazlarda tercih edilirler.

Her iki tip İNVERTÖR; Elektrik enerjisinin olmadığı yerlerde ise Akülerde durağan haldeki enerjinin kullanılabilir olmasını sağlarlar.

İnvertörler kullanım alanları itibariyle:

Kara, Deniz, Hava araçları, Konutlar, iş yerleri, aktarıcı sitemler, Karavanlar ve 12-24 volttan 220 ye dönüşüm gerektiren tüm alanlarda kullanılırlar.

Deniz, Hava, Kara araçları ve konutlarda kullanımları esnasında inverterlerin kullanım kılavuzlarında ön görülen invertör kullanım talimatındaki özelliklere dikkat etmek gerekir.
İnvertör ler Güneş altında, çok sıcak ortamlarda, ıslak mahallerde sudan uzak , sıcak ortamlarda kullanımları esnasında elektriksel özelliği hatırlanarak, Fan açıklığı ve havalandırmaya dikkat edilmelidir.

Araç içinde çok sıcak ortamda, Güneş ışığında çalışırken havalanmasına uygun çevre oluşturulmalı veya Güneş ışığından doğrudan temas kesilmelidir.

İnvertörler sessiz çalışan cihazlardır. Switch mode çalışma prensibiyle az da olsa Nüve trafolarından zor duyulan ses üreyebilir.

Bazı inverterler Sadece Araçlar için yapıldığından şarj ve Transfer rölesiz üretilirler.

Kombine tip invertörlerde ise Transfer rolesi, Akü şarj devresi ve hatta Solar panel şarj kontrol kartı  mevcut olabilir.
Bu tür inverterler Tak çalıştır olarak nitelendirilir.
İnvertör bağlantısı şebeke ve akü ile sınırlıdır. AC 220 V. Çıkışından ise kullanılacak cihaza giden enerji alınır.

Şebeke elektriği mevcut iken Transfer rölesi ile invertör AC Şebeke Elektriğini üzerinden Bypass ederek TV veya çalışan cihaza aktarır,
Elektrik kesilince otomatik olarak Aküden ürettiği 220V AC Enerjiyi yüke transfer eder.

Modern inverterler Yapılarına eklenen özelikler sayesinde güvenle kullanılabilirler.

İnvertörlerdeki genel özellikler:

1-Aşırı güç çekiş kontrolu, Kısa devre koruma.
2-Akü yüksek ve düşük voltaj sesli uyarısı veya aşırılıkta çalıştırmayı tamamen durdurma.
3-Aşırı ısınmada koruma.
4-Ters Akü bağlantısında Ters Diyot ile koruma. Ancak bu tür hatalarda Koruma yetersiz kalabilir.
Akü bağlantısı esnasında İnverter Akü bağlantısı arasındaki Artı – Eksi Siyah ve Kırmızı kabloları en az üç kez kontrol ederek hatasız bağlamak
en güvenilir korumadır.

İnvertörler ile TV izlenmesi esnasında bazı TV ler de ekranda akma şeklide tabir edilen bir çizgi ya da kuşak oluşabilir.
Bu durumda İnvertör TV den en az 5 – 6 metre uzakta tutulmalı ve araya uygun uzatma kablosu kullanılmalı.

Deniz , Hava ve Kara araçlarında kullanılacak invertörlerin güvenilir olmaları ve kaliteden ödün verilmemiş yapısal özelliklerde olmaları gerekir,
bu yüzden İnvertör satın alırken menşei – üretim ülkesi veya kalitesi araştırılmalıdır.
WATT – FİYAT sorgulaması yaparken kalite sıralaması da yapınız.

Noname yada tanınmamış ucuz invertörler kullanımda sorunla karşılaşmanıza sebep olabilirler,
ya da en çok ihtiyacınız olduğu anda yarı yolda kalınabilir…

İnverterlerde (Demeraj-Surge) 
Demeraj Gücü :” Surge” ” Anma akımı” İndüktif çalışan bazı cihazlarda, motor kalkışlarında sistem kısa devreye yakın bir çekiş halinde olacağından, tam devir alana kadar inverterlerin bunu karşılıyabilmesi amacıyle eklenmiş bir özelliktir.
Bu süre İnverterlerde 1/4 saniyedir (250 ms). İnvertörlerin Demeraj gücü nominal güclerinin iki katıdır .

İNVERTERLERDE AKTARMA ROLESİ:
Aktarma rölesi; Elektrik kesintisinde inverterin devreye girebilmesi ve ürettiği AC enerjiyi aktarması için kullanılırlar.
Role Açılıp Kapanma hızı 10-20 Milisaniye dir. Birçok elektrikli cihaz bu kadar hızlı kapanan role aktarma hızında kesintiyi fark edemez.
Cihazların besleme katlarında kullanılan yüksek kapasiteli Elektrolitik kondansatörler bu boşluğu deşarj olarak doldurur, DC besleme susmaz..

Tam sinüs, Akü şarjörlü ve aktarma röleli inverterler şebeke cereyanı varken şebeke elektriğini sisteme aktarır, elektrik kesildiğinde ise; inverter aküden aldığı enerjiyi 230V A.C olarak aynı sisteme aktarma yaparak enerjinin devamlılığını sağlar.
İnverter gücüne uygun Akü gruplarını kolay şarj edecek güçte şebeke Akü şarjörü ve gerektiğinde solarve Rüzgar sistemlerinden beslenebilecek şarjörlere sahip olabililer.

Şebeke bağlantılı, Akü şarjörlü ve Transfer aktarma röleli sitemler, genellikle EV, işyeri ve Ticari maksatlı kurum ve kuruluşlarda, ayrıca tekne ve karavanlarda kullanılmak üzere üretilmiş ürünlerdir.

Tıbbi kuruluşlarda,Konutlarda, eczanelerde elektrik kesilmesine karşı ilaç ve tıbbi maddelerin korunmasına çok uygundur.

Bu bilgiler tarafımdan derlenmiş, bazı bilgiler anonimdir.

www.elektropazar.com
web sayfamdan yeni web düzenine aktarılmış özet bilgilerdir.

K.M.Başak